بگزاری تور و گشت شهری میهمانان چهلمین اجلاس جهانی اعضاء وابسته سازمان جهانی گردشگری

برنامه اجلاس با پیش تورهایی که برای میهمانان که به ایران رسیده بودند در جاذبه های گردشگری همدان در روز ۲۰ آبان ماه شروع شد.راهنمایان گردشگری […]

چهلمین اجلاس جهانی اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری در همدان

همکاری بنیاد توسعه گردشگری آسیا در برگزاری چهلمین اجلاس جهانی اعضاء وابسته سازمان جهانی گردشگری

برگزاری کارگاه های آموزشی برای هتلها در راستای برنامه های همدان ۲۰۱۸ توسط اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری همدان با همکاری بنیاد توسعه گردشگری آسیا

برگزاری کارگاه های آموزشی برای هتلها در راستای برنامه های همدان 2018 توسط اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری همدان با همکاری بنیاد توسعه گردشگری آسیا

ثبت نام در پنل های تخصصی آموزشی گردشگری در کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸

داره کل میراث فرهنگی همدان با همکاری بنیاد توسعه گردشگری آسیا در کنفرانس بین المللی همدان 2018 که 5 تا 7 شهریور برگزار می شود، پنل های تخصصی آموزشی گردشگری با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار می نماید

برگزاری پنل های تخصصی گردشگری در کنفرانس بین المللی همدان ۲۰۱۸

در کنفرانس بین المللی همدان 2018، پنل های تخصصی آموزشی گردشگری با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار می شود.